1. Anasayfa
 2. Genel

Sql kod ile tablo oluşturma

Sql kod ile tablo oluşturma
0

Veri tabanında en temel şekilde tablo oluşturma; tablonun ve sütunların adlandırılması ve isimlendirilen her sütunun veri tipinin belirtilmesini içerir. Veri tabanında tablo oluşturmak için CREATE komutu kullanılır. Aşağıda temel bir şekilde oluşturulacak tablonun yapısı gösterilmektedir.

CREATE TABLE deyiminin temel sözdizimi: Veri tabanında tablo oluşturmak için en temel söz dizimi aşağıdaki gibidir.

CREATE TABLE table_adi (
    sutun1 veritipi,
    sutun2 veritipi,
    sutun3 veritipi,
    ….
    sutun3N veritipi,
    PRIMARY KEY( bir yada daha fazla alan adı )

CREATE TABLE, veritabanına ne yapmak istediğimizi ifade eden bir anahtar kelimedir. CREATE TABLE deyimini yazarak yeni bir tablo oluşturmak istediğimizi veri tabanına bildirdik. Tablonun benzersiz adı veya tanımlayıcısı, CREATE TABLE deyimini izler.

Parantez içinde liste halinde hangi tutulacak veriler ve sütun isimleri belirtilir.

SQL Server  : Veri tipleri için şu yazıyı inceleyebilirsiniz.

Mysql          : Veri tipleri için şu yazıyı inceleyebilirsiniz.

MS SQL için SELECT INTO ifadeleri ile eski tablodan faydalanarak yeni tablo oluşturmak mümkündür. MYSQL tarafında da CREATE TABLE ve SELECT ifadeleri bir arada kullanılarak mevcut tablonun kopyasını oluşturmak da mümkündür.

Örnek:

Aşağıdaki kod bloğunda yazarno birincil kimliğine sahip olan bir YAZAR tablosunun oluşturulmasına örnektir ve NOT NULL (boş geçilemez) bu alanlara kayıt girilirken bu olanları boş (NULL) geçilmez olacağını gösteren kısıtlamadır.  yazarad ve yazarsoyad alanlarına karakter girişi yapılırken en fazla 25 karakter girileceği de varchar veritipinin yanına parantez açarak belirtilmiştir.

CREATE TABLE yazar(
  yazarno int NOT NULL,
  yazarad varchar(25) NOT NULL,
  yazarsoyad varchar(25) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (yazarno)
)

Otomatik Artan Sayı

SQL Server – IDENTITY Kullanımı

CREATE TABLE turler(
   id INT  IDENTITY(1,1) NOT NULL,
   ad NVARCHAR (20),          
   PRIMARY KEY (id)
);
 
— Otomatik artan sayı için kullanılır.
— IDENTITY (başlangıç,artım miktarı)

MySQL –  AUTO_INCREMENT Kullanımı

CREATE TABLE turler(
   id INT  AUTO_INCREMENT NOT NULL,
   ad VARCHAR (20),          
   PRIMARY KEY (id)
);
 
— Otomatik artan sayı için kullanılır.
—  AUTO_INCREMENT
 

Başka bir SQL Tablosundan Tablo Oluşturma

Varolan bir tablonun bir kopyası, MYSQL’de CREATE TABLE deyiminin ve SELECT ifadesinin bir birleşimi kullanılarak, MS SQL’de ise SELECT INTO kullanılarak oluşturulabilir.

Yeni tablo aynı sütun tanımlarını alır. Tüm sütunlar veya belirli sütunlar seçilebilir.  Varolan bir tabloyu kullanarak yeni bir tablo oluşturursanız, yeni tablo eski tablodaki mevcut değerlerle doldurulur.

MSSQL’de SELECT INTO kullanarak eski tablodan istenilen şarta uygun yeni tablo oluşturma

SELECT  yazarno, yazarad+’ ‘+yazarsoyad as yazaradsoyad
INTO yeni_tablo
FROM yazar
WHERE yazarno <20

MYSQL ile varolan bir tablonun bir kopyası, CREATE TABLE deyiminin ve SELECT ifadesinin bir birleşimi kullanılarak oluşturulabilir.

CREATE TABLE yeni_tablo AS
    SELECT yazarno, yazarad+’ ‘+yazarsoyad as yazaradsoyad
    FROM yazar
    WHERE yazarno <20
Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım

Baristekin.com.tr içerik yöneticisi

Yazarın Profili
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir