1. Anasayfa
 2. Eğitim

EtaSql Sorgu Örnekleri


0

Sorgu Örnekleri

 >>CARİ KART TABLOSUNDAKİ BÜTÜN ALANLARIN LİSTELENMESİNİ SAĞLAYAN SORGU

SELECT *
FROM CARKART

 >>CARİ KODU, ÜNVANI VE BAKİYE ALANLARIN BAKİYEYE GÖRE BÜYÜK RAKAMDAN KÜÇÜK
RAKAMA GÖRE SIRALI OLARAK LİSTELENMESİNİ SAĞLAYAN SORGU

SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARBAKIYE
FROM CARKART
ORDER BY CARBAKIYE DESC

>>CARKART TABLOSUNDAKİ CARİ KARTLARIN BAKİYELERİN TOPLAMININ ALINMASI VE BU TOPLAM
ALANINA BİR İSİM ATANMASINI SAĞLAYAN SORGU

SELECT SUM(CARBAKIYE) AS TOPLAM_BAKİYE
FROM CARKART

>> ÜNVANININ SON HARFİ ‘A’ VEYA ‘S‘ OLAN CARİ KARTLARI LİSTELEYEN SORGU

SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARBAKIYE
FROM CARKART
WHERE RIGHT(CARUNVAN,1) IN ('A','S')

>>ÖZEL KODU BOŞ OLAN CARİ KARTLARI LİSTELEYEN SORGU

SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARBAKIYE
FROM CARKART
WHERE LEN(CAROZKOD1)=0

>>KAYITLI FATURALARIN ORTALAMA BRÜT TUTARINI BULAN SORGU

SELECT AVG(FATFISBRUTTOPLAM) AS ORTALAMA_FATURA
FROM FATFIS

>>VADESİ 90 GÜNDEN DAHA FAZLA OLAN FATURALARI LİSTELEYEN SORGU

SELECT *
FROM FATFIS
WHERE (FATFISVADETAR-FATFISTAR)>90

>>CARİ KART TABLOSUNDAN BİLGİLER LİSTELENİRKEN AYNI ZAMANDA ADRES BİLGİLERİNİN DE
BAŞKA BİR TABLODAN ALINMASINI SAĞLAYAN SORGU ÖRNEĞİ

SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARYETKILI,CARBORCTOP,CARALACAKTOP,
CARBAKIYE,ADRESLER.ADRADRES1,ADRESLER.ADRILCE,ADRESLER.ADRIL,ADRTEL1
FROM CARKART,ADRESLER
WHERE CARKART.CARKOD*=ADRESLER.ADRKOD1 AND ADRESLER.ADRMODUL=2 AND
ADRESLER.ADRITEMNO=1
ORDER BY CARKOD

>>SATIŞ FATURALARINDA EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK SATIŞ FİYATLARINI GÖSTEREN SORGU

SELECT FATHARSTKKOD,FATHARSTKCINS,MIN(FATHARFIYAT)'EN UCUZ', MAX(FATHARFIYAT)'EN
PAHALI'
FROM FATHAR
WHERE FATHARTIPI=3 AND FATHARIPTALFLAG=0
GROUP BY FATHARSTKKOD,FATHARSTKCINS

>>HAREKET GÖRMEMİŞ STOK KARTLARINI LİSTELEYEN SORGU

SELECT STKKOD,STKCINSI,STKBAKIYE
FROM STKKART
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM STKHAR WHERE STKHAR.STKHARSTKKOD=STKKART.STKKOD)
ORDER BY STKKOD

>>BARKOD KODU OLMAYAN STOK KARTLARINI LİSTELEYEN SORGU

SELECT STKKOD,STKCINSI FROM STKKART
WHERE STKKOD NOT IN (SELECT STKBARSTKKOD FROM STKBARKOD WHERE
STKBARSTKKOD=STKKOD)
ORDER BY STKKOD

>>CARİ MODÜLÜNDE HAREKET GÖRMEMİŞ KARTLARI LİSTELEYEN SORGU

SELECT CARKOD,CARUNVAN
FROM CARKART
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM CARHAR WHERE CARHAR.CARHARCARKOD=CARKART.CARKOD)

Diğer Sql Komutları için TIKLAYIN

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım

Baristekin.com.tr içerik yöneticisi

Yazarın Profili
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir