1. Anasayfa
 2. Genel

SQL Server Veri Tipleri

SQL Server Veri Tipleri
0

Microsoft Access, MySQL ve SQL Server’da kullanılan veri tipleri

Microsoft Access Veri Tipleri

Data TipiAçıklamaBoyut
TextMetinsel verileri depolar. Girilen sayıları da metinsel olarak depoalr. En fazla 255 karakter alır. 
Memo255 karakterden fazla bilgi depoalamak istenildiğinde kullanılır. 65,536 karakter alır.
Not:
 Bu alanda alfabetik sıralama yapılamaz. Ancak arama işlemleri yapılabilir.
 
Byte0 ile 255 arası tam sayılar için kullanılır. Virgüllü sayılar olmaz.1 byte
Integer-32,768 ve 32,767 arasındaki tam sayılar için kullanılır. Virgüllü sayılar olmaz.2 bytes
Long-2,147,483,648 and 2,147,483,647 arasındaki tam sayılar için kullanılır. Virgüllü sayılar olmaz.4 bytes
SingleTek basamaklı virgüllü ifadeler için kullanılır.4 bytes
DoubleÇok basamakalı virgüllü ifadeler için kullanılır.8 bytes
CurrencyPara birimi için kullanılır. 15 basamaklı tam sayı ve 4 basamaklı kuruş verisi saklanabilir.
Not:
Hangi ülke para birimini kullanacağınızı seçebilirsiniz.
8 bytes
AutoNumberOtomatik numara alanıdır. Her kayıt eklendiğinde numara 1 artar. Genel olarak 1’den başlar4 bytes
Date/TimeTarih ve Saat verilerini saklamak için kullanılır.8 bytes
Yes/NoEvet/Hayır, Var/Yok, veya Açık/Kapalı gibi mantıksal verilerde kullanılır. Kodlamada True veya False ifadeleri ile sorgulanabilir.
Not:
 Bu alan boş olarak geçilemez.
1 bit
Ole ObjectResim, ses, video gibi iki taban dosyalarını depolamak için kullanılır.1 GB’a kadar
HyperlinkWeb sayfaları dahil olmak üzere diğer dosyalara bağlantılar içerir. 

MySQL Veri Tipleri

MySQL veritabanalrında temelde 3 tane veri tipi vardır: metinsel, sayısal ve tarih-saat.

Metinsel Veri Tipleri:

Data TipiAçıklama
CHAR(boyut)Boyut ile belirtilen uzunlukta boşluklar da dahil olmak üzere karakter depolar. Bu karkterler harf,  sayılar ve özel karakterlerden (% , & , +  gibi) oluşur. En fazla 255 karakter alır. Belirtilenden az karakter sayısı da girilse belirtilen boyut kadar yer kaplar.
VARCHAR(boyut)Boyut ile belirtilen uzunlukta boşluklar dahil olmak üzere karakter depolar. Bu karkterler harf ve sayılardan oluşur. En fazla 255 karakter alır. En fazla boyut ile belirtilen değer kadar karakter girişi olur. Eğer belirtilenden daha az karakter girilirse, girilen karakter kadar yer kaplar.
TINYTEXTEn fazla 255 karaktere kadar olan boşluklar dahil metinsel ifadeleri saklar.
TEXTEn fazla 65.535 karaktere kadar olan boşluklar dahil metinsel ifadeleri saklar.
BLOB(Binary Long OBjects). Binary yani ikili verilerin saklanacağı durumlarda kullanılır. En fazla 65.535 byte (yaklaşık 64 KB) veri saklanabilir.
MEDIUMTEXT16.777.215 karaktere kadar metinsel ifadeleri depolayabilir.
MEDIUMBLOB16.777.215 karaktere kadar iki kodlama verilerini saklar.
LONGTEXT4.294.967.295 karaktere kadar metinsel verileri depolayabilir.
LONGBLOB4.294.967.295 karaktere kadar ikili kodlama verisi depolayabilir.
ENUM(x,y,z,….)65535 adede kadar, ihtimalli girişlerde kullanılabilir. Giriş önceliğine göre sıralama yapılır. Giriş formatına örenk: ENUM(‘X’,’Y’,’Z’,’F’)
SETYapısı ENUM’a benzemektedir. Ancak 64 taneye kadar giriş yapılabilir.

Sayısal Veri Tipleri:

Data TipiAçıklama
TINYINT(boyut)-128 ile 127 arasında değer alır. Boyut ile alabileceği sınırı belirtebiliriz.
SMALLINT(boyut)-32.768 ile 32.767 arasında değer alır. Boyut ile alabileceği sınırı belirtebiliriz.
MEDIUMINT(boyut)-8.388.608 ile 8.388.607 arasında değer alır. Boyut ile alabileceği sınırı belirtebiliriz.
INT(boyut)-2.147.483.648 ile 2.147.483.647  arasında değer alır. Boyut ile alabileceği sınırı belirtebiliriz.
BIGINT(boyut)-9.223.372.036.854.775.808 ile 9.223.372.036.854.775.807 arasında değer alır. Boyut ile alabileceği sınırı belirtebiliriz.
FLOAT(boyut,d)Küçük rakamlı virgüllü ifadeler için kullanılır. Boyut ile sayının virgüllü kısmı dahil alabileceği en fazla miktar belirtilirken d ile virgülden sonra kaç basamak olacağı belirtilir.
Boyut değeri en fazla 23 olabilir.
DOUBLE(boyut,d)Büyük rakamlı virgüllü ifadeler için kullanılır. Boyut ile sayının virgüllü kısmı dahil alabileceği en fazla miktar belirtilirken d ile virgülden sonra kaç basamak olacağı belirtilir.
Boyut değeri en fazla 53 olabilir.
DECIMAL(boyut,d)DOUBLE ‘ın yetmediği durumlarda, virgüllü ifadeler için kullanılır. Boyut ile sayının virgüllü kısmı dahil alabileceği en fazla miktar belirtilirken d ile virgülden sonra kaç basamak olacağı belirtilir.
Boyut değeri en fazla 65 olabilir. Görüleceği üzere FLOAT, DOUBLE ve DECIMAL arasındaki temel fark boyut ile belirtilen basamak sayısıdır. İhtiyaca göre seçim yapılıp kullanılır.

Tarih-Zaman Veri Tipleri:

Data TipiAçıklama
DATE()Sadece tarih girişi için kullanılır. ‘YYYY-AA-GG’ şeklinde depolama yapar. ‘1000-01-01’  ile  ‘9999-12-31’ arasındaki tarihleri destekler.
DATETIME()Tarih ve saat kombinasyonu için kullanılır. ‘YYYY-AA-GG SS:DD:SS’ şeklinde depolama yapar. ‘1000-01-01 00:00:00’ ile  ‘9999-12-31 23:59:59’ arasındaki tarihleri destekler.
TIMESTAMP()Depolama biçimi DATETIME() ile aynıdır. Ancak yazdığınız program üzerinden bu alan veri gönderimi yapılmaz. O anki tarih ve saati otomatik olarak ekler. Eğer elle bir tarih-saat eklenecekse o zaman veritipi DATETIME() olarak ayarlanmalıdır.
TIME()Sadece saat verisi saklamak için kullanılır. ‘SS:DD:SS’ (Saat-dakika-saniye) şeklinde saklar.
YEAR()2 veya 4 basamaklı YIL bilgisini saklamak için kullanılır. Dört basamalı verilerde 1901 ile 2155 arası değer saklanır. İki basamaklı verilerde ise 70 ile 69 (1970 ile 2069) değeri saklanır..

MS SQL Server Veri Tipleri

Metinsel Veri Tipleri:

Data TipiAçıklamaDepo alanı
CHAR(boyut)Boyut ile belirtilen uzunlukta boşluklar dahil olmak üzere karakter depolar. En fazla 8.000 karaktere kadar depolama yapar. Boyut ile belirtilen değerden az veri girilse bile boyut kadar yer kaplar.Belirtilen boyut kadar.
VARCHAR(boyut)Boyut ile belirtilen uzunlukta boşluklar dahil olmak üzere karakter depolar. En fazla 8.000 karakter alır. En fazla boyut ile belirtilen değer kadar karakter girişi olur. Eğer belirtilenden daha az karakter girilirse, girilen karakter kadar yer kaplar.2 Byte+girilen karakter kadar.
VARCHAR(max)Varchar ile aynı yapıdadır. En fazla 1.073.741.824 adede kadar karakter depolar.2 Byte+girilen karakter kadar.
TEXTEn fazla 2GB’ye kadar metinsel veri depolamak için kullanılır.4 Byte+girilen karakter kadar.
NCHAR(boyut)En fazla 4.000 karaktere kadar UNICODE veri saklanabilir. Boyut ile belirtilen değerden az veri girilse bile boyut kadar yer kaplar.Beliritlen boyut x 2
NVARCHAREn fazla 4.000 karaktere kadar UNICODE veri saklanabilir. En fazla boyut ile belirtilen değer kadar karakter girişi olur. Eğer belirtilenden daha az karakter girilirse, girilen karakter kadar yer kaplar. 
NVARCHAR(max)NVARCHAR ile aynı yapıdadır. 536.870.912 adede kadar karakter depolar. 
NTEXTEn fazla 2GB’ye kadar UNICODE veri depolamak için kullanılır. Girilen karakter kadar yer kaplar. 
BITSadece 0, 1 veya NULL yani boş değer içerir. Boolean yani var-yok, evet-hayır gibi iki değer alması gerek durumlarda kullanılabilir. 
BINARY(boyut)Belirtilen boyut kadar binary yani ikili bilgi saklar. En fazla 8.000 karakter depolar. Boyut ile belirtilen değerden az veri girilse bile boyut kadar yer kaplar. 
VARBINARYBelirtilen boyut kadar binary yani ikili bilgi saklar. En fazla 8.000 karakter depolar. Eğer belirtilenden daha az karakter girilirse, girilen karakter kadar yer kaplar. 
VARBINARY(max)VARBINARY ile aynı yapıdadır. En fazla 2GB’ye kadar veri saklar. 
IMAGEResim dosyalarını saklamak için kullanılır. En fazla 2GB’ye kadar veri saklar. 
Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım

Baristekin.com.tr içerik yöneticisi

Yazarın Profili
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir