Mikro V16 da son giriş fiyatı sql sorgusu nedir?

16 Şubat 2024 tarihinde soruldu
Bir Cevap Yaz

Cevaplar (1) 1

 1. SELECT TOP 100 PERCENT

     h.sth_tarih AS [Tarih],

     s.sto_kod AS [Kodu],

     s.sto_isim AS [İsmi],

     h.sth_miktar AS [Son Giriş Miktar],

     s.sto_birim1_ad as [Birim],

     ISNULL(STH_NET_DEGER_ANA/sth_miktar,0.0) AS [Son Giriş Birim Fiyatı],

     ISNULL(STH_NET_DEGER_ANA,0.0) AS [Son Giriş Tutarı Ana],

     CASE WHEN h.sth_fat_uid > ‘00000000-0000-0000-0000-000000000000’ then ‘Fatura’ else ‘İrsaliye’ end As[Evrak Durum],

     dep_adi as [Depo]

  FROM

   (

     SELECT

         sth_stok_kod,

         sth_Guid,

         ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY sth_stok_kod ORDER BY sth_tarih DESC, sth_create_date DESC) AS rn

     FROM STOK_HAREKETLERI WITH (NOLOCK)

     WHERE sth_evraktip IN (3, 13) AND sth_cins NOT IN (9, 15) AND sth_normal_iade=0

  ) C

  INNER JOIN STOKLAR s ON s.sto_kod = C.sth_stok_kod

  INNER JOIN DEPOLAR ON dep_no=h.sth_giris_depo_no

  INNER JOIN STOK_HAREKETLERI_VIEW_WITH_INDEX_02 h ON h.sth_Guid = C.sth_Guid

  WHERE rn = 1  –and h.sth_tarih>=’ilktarih’ AND h.sth_tarih<=’sontarih’

  ORDER BY H.sth_tarih,C.sth_stok_kod,d.dep_adi

  0

Senin Cevabın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar (*) olarak işaretlendi.